Integritetspolicy

Jag tar dina personuppgifter på största allvar. Alla personuppgifter som hanteras på denna webbplats, eller i min övriga verksamhet, hanteras i överensstämmelse med dataskyddsförordningen GDPR. Exempel på sådana personuppgifter är namn och kontaktuppgifter till dig som kund, om du väljer att köpa tjänster av mig. Om du har frågor kring hur jag hanterar personuppgifter, om du vill ändra eller ta bort dina personuppgifter, överföra din personuppgifter, eller begränsa användningen av dina personuppgifter är du välkommen att skriva till mig här. Om du är missnöjd med hur jag hanterar personuppgifter kan du också göra en anmälan till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Fotografier som personuppgifter

Huvuddelen av fotografierna här har skapats för konstnärliga syften. Om de istället har skapats för, eller används i, kommersiella syften räknas de som personuppgifter, vars hantering lyder under GDPR. Dessa skapas, lagras eller hanteras inte utan en rättslig grund för behandling, som samtycke från de avbildade, eller att behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal, där den/de avbildade är part. Sådana bilder visas inte här eller på annan plats utan att tillstånd för detta finns i ett avtal, eller ett samtycke. Bilderna skyddas genom användandet av låst nätverksanslutning, brandvägg och användandet av säkra tjänster för backup.

Användandet av kakor och liknande tekniker på denna webbplats

Denna webbplats är byggd med tjänster tillhandahållna av Squarespace, som använder kakor och liknande tekniker för att förbättra, göra reklam för och skydda sina tjänster. En del av dessa kakor räknas som personuppgifter och på grund av detta behöver du ge ditt samtycke (genom att klicka på Continue i kakinformationsdialogrutan) innan de skickas till din webbläsare. Läs Squarespace integritetspolicy och deras policy för kakor för en komplett redogörelse för hur och varför Squarespace (och därigenom denna webbplats) använder kakor, pixlar och device identifiers, samt hur denna information är skyddad. Där finner du även information om hur du kan dra tillbaka ditt samtycke. Squarespace följer bestämmelserna i GDPR.

Uppdaterad 15 maj, 2018.