Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsstater från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Anna Hertze är ansvarig för den information som bearbetas i samband med uppdrag. Denna information innefattar ditt namn, de kontaktuppgifter du ger (inklusive din e-postadress) och i vissa fall fotografier där du avbildas.

Dina bilder och uppgifter i digital form lagras på mina datorer, som skyddas av säker nätverksanslutning och brandvägg, samt på säkra externa servrar. Fysiska dokument, som avtal och fakturor lagras i mitt hem, som skyddas av inbrottslarm.

Ovan beskrivna personuppgifter lagras med syfte att:

  • Förbereda uppdrag
  • Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem
  • Publicera bilderna på vår min hemsida och sociala medier för att visa våra jobb
  • Skicka faktura via e-post

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått (eller det samtycke som givits) vid uppdragstillfället eller i samband med detta. Jag sparar dina personuppgifter i 7 år efter att jag fakturerat dig, eller den tid som krävs av Bokföringslagen.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan, är du varmt välkommen att kontakta mig här. Om du är missnöjd med hur jag hanterar personuppgifter kan du också göra en anmälan till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Användandet av kakor och liknande tekniker på denna webbplats

Denna webbplats är byggd med tjänster tillhandahållna av Squarespace, som använder kakor och liknande tekniker för att förbättra, göra reklam för och skydda sina tjänster. En del av dessa kakor räknas som personuppgifter och på grund av detta behöver du ge ditt samtycke (genom att klicka på Continue i kakinformationsdialogrutan) innan de skickas till din webbläsare. Läs Squarespace integritetspolicy och deras policy för kakor för en komplett redogörelse för hur och varför Squarespace (och därigenom denna webbplats) använder kakor, pixlar och device identifiers, samt hur denna information är skyddad. Där finner du även information om hur du kan dra tillbaka ditt samtycke. Squarespace följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Uppdaterad 1 april, 2019.